Kurs og webdesign

For tiden jobber jeg i Narvik videregående skole og fagskole som faglærer i IKT servicefag. For å holde faget mitt friskt og ha mulighet til å gi et godt tilbud til mine elever jobber jeg også med kurs innen LMS systemer og Webdesign.

Kursene vil bli tilrettelagt og kjørt på min fritid. Hjemmesider lager jeg også på min egen fritid.

Jeg lager alt fra enkle hjemmesider uten databaser til avanserte hjemmesider med database og nettbutikk. Jeg har også vedlikehold på de sidene jeg har laget og baserer meg på en utstrakt kontakt med kunden og det kunden ønsker.

Jeg lager alt av det grafiske selv - og kan bidra med logo design, og bedriftsprofil.

Jeg utfører også redesign av eksisterende hjemmesider til en mer moderne og oppdatert profil.

Ta kontakt for et tilbud under Kontaktinformasjon

Jeg er 100% ansatt i Narvik Videregående Skole og oppdragene i min bedrift blir utelukkende utført på min fritid. Dette for ikke å blande roller - samtidig som min arbeidsgiver nyter godt av at jeg til en hver tid er faglig oppdatert innen mitt fagområde som jeg også underviser.