VEILEDNING TIL MÅLKRITERIER  

TRENE PÅ OG BRUKE ULIKE FERDIGHETER I UTVALGTE LAGIDRETTER, INDIVIDUELLE IDRETTER OG ALTERNATIVE BEVEGELSESAKTIVITETER
 (delmål som fokuserer på grunnleggende forståelse for regler, som er en forutsetning for å trene og bruke ulike ferdigheter)

Velg fra menyen på høyre side.

Grunnleggende førstehjelp

FORKLARE OG UTFØRE LIVBERGENDE FØRSTEHJELP - ABCDE

  • Airways
  • Breathing
  • Circulation
  • Disability
  • Expose/enviroment

Utføre og forklare hjertekompresjoner og fullstendig hjerte- og lungeredning


Sjekk om pasienten reagerer på tilrop: rist forsiktig i pasienten og rop på hjelp hvis du ikke får kontakt. Hvis pasienten reagerer ringer du 1-1-3 og tilkaller hjelp om nødvendig.

Snu pasienten på ryggen og åpne luftveiene: bøy hodet bakover og løft fram haka

Sjekk om pasienten puster normalt: se om brystet beveger seg, mens du legger kinnet ditt over pasientens munn for å kjenne etter utånding

Legg pasient i sideleie og observer pust, hvis pusten er normal:
Ring 1-1-3 eller få noen andre til å ringe 1-1-3, hvis pasienten ikke puster normalt eller slutter å puste normalt: er det andre til stedet får du dem til å ringe 1-1-3, slik at du kan sette i gang med hjerte- og lungeredning. Hvis andre til stedet har mer erfaring enn deg med hjerte- og lungeredning bytter dere roller.

Utfør hjerte- og lungeredning: 30 brystkompresjoner fulgt av to innblåsninger
- utførelse brystkompresjoner: 5-6 cm dype og med en takt på 100 i minuttet
- utførelse innblåsninger: hver innblåsning skal ta ca 1 sekund og avsluttes når brystkassen hever seg
- fortsette til hjelp ankommer