VEILEDNING TIL MÅLKRITERIER 

TRENE PÅ OG BRUKE ULIKE FERDIGHETER I UTVALGTE LAGIDRETTER, INDIVIDUELLE IDRETTER OG ALTERNATIVE BEVEGELSESAKTIVITETER
 (delmål som fokuserer på grunnleggende forståelse for regler, som er en forutsetning for å trene og bruke ulike ferdigheter)

Innebandyregler:
Antall spillere på banen: 6 (5 utespillere og en keeper)

Begrensninger ved slag: det er ikke lov å løfte kølla høyere enn hoftehøyde ved bak- og fremsving.

 

Innebandy
Pasninger: i innbandy skilles det mellom flere ulike typer pasninger:
dragpasning: ha den nedre hånda plassert langt nede på kølla. Ballen føres med kølla (det gjelder å ha lang ballkontakt), farten på kølla øker og du avslutter pasninger med en håndleddssnert.
direkte pasning: ved en direkte pasning utfører du mottak og pasning i samme bevegelse, pasningen vil utføres raskere enn en dragpasning, men den er mindre presis.
flipp-pasning: av og til kan det være hensiktsmessig å benytte en flipp når du sender en pasning. Dette gjelder situasjoner hvor du vil unngå motstanderens kølleblad. Start pasningen som en dragpasning, men avslutt pasningen ved å løfte køllebladet under ballen og vippe den opp. 

Se på video forklaring her:

Klikk på bildet!

 

Skudd: det skilles også mellom ulike typer skudd i innebandy
slagskudd: kølla svinges bakover opp til hoftehøyde, før deretter kølla raskt fram med en rask svingbevegelse. La kølla treffe gulvet rett foran ballen.
dragskudd: skuddet utføres som en dragpasning, der du har ballkontakt med køllebladet gjennom hele skuddbevegelsen.
- håndleddsskudd: skuddet utføres som et dragskudd, men det begynner ikke like langt bak. Skuddet avsluttes med en rask håndleddsbevegelse idet tyngden flyttes fra bakre fot til fremre.

Finter: ulike bevegelser du gjør for å få motstanderen til å tro at du skal utføre en annen bevegelse enn det du planlegger.
kroppsfinte: legg tyngden over det ene beinet et par meter før motstanderen og rykk deretter raskt til motsatt side
skuddfinte: marker for skudd et par meter før motstanderen. Idet motstanderen hopper opp/dekker for skudd går du forbi på en av sidene.

Sone- og personlig forsvar: i soneforsvar får hver spiller ansvar for et område. Da skal du dekke opp den eller de spillerne som beveger seg inn i din sone. Ved personlig forsvar skal du dekke en spiller hele tiden – uansett hvor denne spilleren beveger seg.