VEILEDNING TIL MÅLKRITERIER  

TRENE PÅ OG BRUKE ULIKE FERDIGHETER I UTVALGTE LAGIDRETTER, INDIVIDUELLE IDRETTER OG ALTERNATIVE BEVEGELSESAKTIVITETER
 (delmål som fokuserer på grunnleggende forståelse for regler, som er en forutsetning for å trene og bruke ulike ferdigheter)

Håndballregler:
Skrittregel: det er lov å ta inntil tre skritt med ballen i hendene.

Dobbelstuss: hvis du stusser ballen og tar den opp med begge hender må du spille ballen videre før det har gått tre sekunder og før du har tatt tre steg. Hvis du stusser igjen blir det dømt dobbelstuss.

Antall spillere på banen: 7 (6 utespillere og en keeper) på hvert lag.

 

Håndball
Pasninger og mottak: man kan sende pasninger gjennom å kaste ballen med en eller begge hender, i ulik høyde. Mottaket skjer også med en eller begge hender – i ulik høyde. I etablert angrep blir det ofte viktig å få fart på ballen, og det er da viktigere at pasninger har retning og høyde mot mottakers brystparti.

Skudd:
grunnskudd: minst et av beina har gulvkontakt. Høyrehendte spillere har ofte venstre fot fremst. Skuddet avvikles etter to eller tre skritts tilløp etter mottak, armen er høy eller i mellomhøyde.
underarmsskudd: likner et grunnskudd, men blir utført med lav arm.
hoppskudd: skuddavleveringen skjer i lufta, høyden på armen varierer.

Driblinger: å drible er å stusse ballen kontinuerlig med en hånd. Du kan drible stillestående, i bevegelse og i alle retninger. Mens du dribler er det en fordel om du kan se bevegelser til med- og motspillere. Øv derfor på å drible uten å se på ballen. 

Finter: finter i håndball er bevegelser du gjør for å få motstander til å tro at du skal gjøre noe annet en det du egentlig skal. 
- kroppsfinte: er den kanskje vanligste finta, der du later som om du vil gå til en retning ved å legge kroppstyngden over det ene beinet, bøye litt i kneet og senke overkroppen noe. Skyt fart motsatt vei med beinet som du hadde tyngden over.
skudd- eller pasningsfinte: Utfør tilløp som om du skal skyte eller kaste en pasning, stopp opp bevegelsen når motstander blokker for skudd eller beveger seg for pasning, og gå raskt til en av sidene.

Forflytninger med og uten ball: det å forflytte seg hurtig med og uten ball hører med til de grunnleggende handlingene i håndball. I angrep løper man ofte forlengs, mens i forsvar løper man ofte sidelengs og av og til bakover, noe som krever koordinative egenskaper som romorientering og balanse. Forflytninger med og uten ball i angrepsspillet kan ofte skape åpninger for medspillere.