VEILEDNING TIL MÅLKRITERIER

TRENE PÅ OG BRUKE ULIKE FERDIGHETER I UTVALGTE LAGIDRETTER, INDIVIDUELLE IDRETTER OG ALTERNATIVE BEVEGELSESAKTIVITETER
 (delmål som fokuserer på grunnleggende forståelse for regler, som er en forutsetning for å trene og bruke ulike ferdigheter)   

Fotballregler:

Offside: oppstår når en angripende spiller er nærmere motstanderens mål enn den nest bakerste forsvarsspiller (keeper regnes som forsvarsspiller) i det en pasning slås, og spilleren som tar i mot ballen er inne på motstanders banehalvdel og foran ballen.

Corner: et lag får corner hvis motstanderlaget spiller ballen utenfor kortlinjen av banen, på den siden hvor deres egen keeper står i mål. Corner skytes inn fra markert område ved hjørneflagget.

Antall spillere på banen samtidig: 11 (10 utespillere og en keeper) på hvert lag.

Innkast: et lag får innkast hvis motstanderlaget spiller ballen utenfor sidelinjen av banen. Innkastet må utføres med begge hender på ballen, ballen bak hodet og begge bein i bakken.

  Fotball

Kortpasning og mottak: sett standfot ned ved siden av ballen. Vri sparkfoten slik at du treffer ballen med innsiden av foten, som peker dit hvor du vil slå ballen. Ballen tas i mot med innside av fot. Foten svikter bakover for å bremse farten på ballen hvis dette er nødvendig. Etter hvert bør man bruke mottaket til å legge ballen hensiktsmessig til rette for den handlingen man vil utføre (pasning, føring eller skudd).

Langpasning: ved lange pasninger bruker man ofte halvtliggende vristspark. Dette utføres ved at du tar et skrått tilløp i forhold til sparkretningen. Standfot plasseres litt bak og til side for ballen. Sparkfot føres langt tilbake for å få lang arbeidsvei og dermed større kraft i sparket. Vri foten litt utover, strekk vrista og stiv av i ankelen. Treffpunktet på ballen er litt under sentrum.

Skjerming av ball: bruk kroppen din aktivt for å hindre motstander tilgang på ballen.

Skyte med strak vrist: Rett tilløp mot ballen. Standfot settes ned ved siden av ballen og sparkfot føres langt tilbake for å få lengre arbeidsvei og dermed hardere skudd. Strekk vrista i strak posisjon og stiv av i ankelen. Skudd med strak vrist gir større kraft enn skudd med innside av foten.

 
   

Skyte med innside av fot: Tilløp og skuddavvikling ligner veldig på langpasning, men skuddfoten vris ytterliggere utover slik at treffpunktet på foten blir med innsiden av foten. Skudd med innsiden av foten er det lettere å plassere enn skudd med strak vrist.

Finter:
kroppsfinte: før ballen mot motstander. Lat som om du vil gå til en retning ved å legge kroppstyngden over det ene beinet, bøye litt i kneet og senke overkroppen noe. Bruk yttersiden av den andre foten til å trekke ballen i motsatt retning. Skyt fart med beinet du har tyngden på.
skuddfinter: før ballen mot motstander. Lat som om du vil avvikle et skudd. Når motstander reagerer med å stille seg i posisjon for å blokkere et skudd, stanser du skuddbevegelsen og drar ballen med deg til den ene siden. 
overstegsfinte: før ballen mot motstander. Lat som om du skal dra med deg ballen med utsiden av foten. Løft isteden foten over ballen, sett foten ned og legg tyngden av kroppen over den foten. Ta med deg ballen med yttersiden av motsatt fot og rykk deg forbi motspilleren.

  Retningsbestemt heading: se på ballen helt til du treffer den med panna. Panna peker i den retningen du vil treffe ved kontakt med ballen. For hardere heading føres hode og kropp bakover for å vinne lengre arbeidsvei, samtidig som armen strekkes fram. Når ballen kommer dras armene tilbake, samtidig som overkropp og hode strekkes fram.

Samhandle ved ulik presshøyde: presshøyden er det stedet på banen hvor midtbanespillerne starter forsvaret av eget mål i situasjoner hvor motstanderlaget har ballen. God samhandling ved ulik presshøyde går derfor ut på å jobbe for og bevege seg med tanke på, at ballen ikke skal komme gjennom midtbaneleddet til laget ditt.