VEILEDNING TIL MÅLKRITERIER 

TRENE PÅ OG BRUKE ULIKE FERDIGHETER I UTVALGTE LAGIDRETTER, INDIVIDUELLE IDRETTER OG ALTERNATIVE BEVEGELSESAKTIVITETER
 (delmål som fokuserer på grunnleggende forståelse for regler, som er en forutsetning for å trene og bruke ulike ferdigheter)

Basketballregler:
Skritt: det er tillatt med et skritt i basketball, også kalt to takter. Den første takten er den første kontakten med bakken når du mottar ballen på et bein eller begge. Den andre takten er når en fot eller begge føttene berører gulvet samtidig etter den første takten.

Dobbelstuss: hvis du stusser ballen, tar den opp med begge hender og deretter begynner å stusse igjen blir det dømt dobbelstuss.

Antall spillere på banen: 5 på hvert lag.

 

Grunnskudd: stå med god balanse og hold ballen over panna. Hold støttehand på siden av ballen og skytehånda under ballen. Skytehånda er 90 grader i albueleddet og underarmen peker rett opp. Ballen kommer til å gå den veien albuen peker. Tilpass kraften og utfør skuddet.

Lay-up: er et skudd som utføres mens du er i bevegelse, gjerne etter en dribleserie eller ved et mottak ved kurven. Ta i mot ballen mens du er i lufta. Land på høyre fot, ta ett steg og sats på venstre fot opp mot kurven. Hopp høyt – ikke langt. Hold ballen foran kroppen din med løftet hånd og forsøk å treffe den delen av plata som kan beskrives som den lille firkantens øvre hjørne.

Brystpasning: dette er den vanligste pasningen. Når ballen holdes med to hender ved brystet er den i posisjon til både skudd, dribling og brystpasning. La tomlene peke mot hverandre, før albuene litt ned og ut til siden. Strekk armene, hendene og fingrene helt ut når du kaster. Du kan også gå et skritt framover mens du utfører kastbevegelsen 

Sprettpasning: kan utføres fra utgangsposisjonen til brystpasning eller med en hånd. Brukes ofte for å trenge gjennom forsvarsoppstillingen til motstanderen og spille opp den som spiller under kurven (senter).

Løp som frigjør fra markering: løp som frigjør deg fra markering kalles ofte V-kutt eller L-kutt – avhengig av vinkelen på retningsforandringen du foretar. Det utføres slik:

- Beveg deg med lange og bestemte skritt i motsatt retning av der du vil løpe

- Avbryt bevegelsen brått

- Løp raskt i motsatt retning

  Drible: å drible er å stusse ballen kontinuerlig med en hånd. Du kan drible stillestående, i bevegelse og i alle retninger. Mens du dribler er det en fordel om du kan se bevegelser til med- og motspillere. Øv derfor på å drible uten å se på ballen. Husk at lavere sprett gir bedre kontroll enn høye sprett. Sprett derfor lavt hvis du er i nærheten av andre spillere.

Finter: finter kan legges inn i dribleserier ved at du dribler ballen mot en motspiller, gjør et utfall til den ene siden (legger tyngden over mot den ene siden) og deretter rykker hurtig mot motsatt side.

Sone- og personlig forsvar: i soneforsvar får hver spiller ansvar for et område. Da skal du dekke opp den eller de spillerne som beveger seg inn i din sone. Ved personlig forsvar skal du dekke en spiller hele tiden – uansett hvor denne spilleren beveger seg.