VEILEDNING TIL MÅLKRITERIER 

TRENE PÅ OG BRUKE ULIKE FERDIGHETER I UTVALGTE LAGIDRETTER, INDIVIDUELLE IDRETTER OG ALTERNATIVE BEVEGELSESAKTIVITETER
 (delmål som fokuserer på grunnleggende forståelse for regler, som er en forutsetning for å trene og bruke ulike ferdigheter)

Badmintonregler:

Hva som gir poeng: slag som sender ballen innenfor motstanders banehalvdel eller utenfor banen etter at motstander sist var nær ballen.

Antall poeng og sett som kreves for seier: hver ballveksling gir poeng, den første som vinner to sett vinner kampen. Hvert sett går til 21. Man må i utgangspunktet vinne et sett med to poeng, men ved stillingen 29-29 vinner den som oppnår det neste poenget.

Regler for utførelse av serve: spilleren skal utføre serven fra servefeltet og slå ballen diagonalt over nettet til det tilsvarende feltet på motsatt side av banen. Serven skal utføres med rackethodet lavere enn håndfestet og hoftene når den treffer ballen. Beina skal være i ro.

Serven kan bli godkjent selv om den berører nettet, så lenge den faller ned i riktig felt.

 

Badminton

Server: i badminton brukes to typer server – lang og kort. Den lange serven er den vanligste. Den er lang (faller ned ved baklinja) og gjerne høy (gjør at ballen faller loddrett ned, noe som gjør den vanskeligere å returnere). Begynn med en tilbakesving. Dette gjør du ved at kroppen dreies til høyre, samtidig som vektes legges over bakerste bein. Før racketen bakover med bøyd arm. Gjennom å strekke den høyre hofta raskt fram og føre vekten over på det fremre beinet får du kraft i ballen. Racketen føres i en rund bane mot ballen og når ballen treffer racketen er armen strak. Den korte serven derimot går så vidt over nettet og lander så vidt over første servelinje.

Plassering ved servemottak: utgangsposisjonen ved servemottak er ca 75 cm fra fremre servelinje. Venstrefoten er foran, mens høyrefoten peker skrått mot høyre. Det er en skuldersbreddes avstand mellom føttene. Racketen holdes med noe bøy i armen foran kroppen. 

 

Clear: er det vi kaller alle slag som går fra din egen baklinje til motstanderens baklinje. Slår du slaget for å presse motstanderen kalles det en ”angreps-clear”, mens hvis du slår slaget for å vinne tid selv, kalles slaget en ”forsvars-clear”. Hurtig kroppsdreining gir slaget kraft og racketen treffer ballen over eller litt bak hodet. Racketen vil da peke bakover.

Smash: bevegelsen likner clear, men treffpunktet er foran kroppen og ballen sendes nedover.

Dropp: ballen spilles fra baklinja og lander like ved nettet. Utføres med gjerne likt en clear, men i motsetning til ved clear er strengeflaten ikke parallelt med nettet ved treffet. Ved å holde racketen noe skrått ved treffet vil hastigheten på ballen bli lavere.

Lobb: et slag fra nettposisjon mot baklinja. Bruk en stor sving med racketen. Dette gir større kontroll og presisjon enn en kort sving, og den store svingen er også nødvendig for å få nok kraft.